Trang bị súng trường bắn tỉa SVD 7.62mm với kính ngắm PSO cho mỗi xạ thủ.
Trang bị súng trường bắn tỉa SVD 7.62mm với kính ngắm PSO cho mỗi xạ thủ.
Kiểm tra súng trước khi vào thao trường.
Kiểm tra súng trước khi vào thao trường.
Xạ thủ bắn tỉa ganh đua từng mi-li-mét
Xạ thủ bắn tỉa ganh đua từng mi-li-mét
Xạ thủ đăng ký và được cấp đủ số đạn trong bài thi.
Xạ thủ đăng ký và được cấp đủ số đạn trong bài thi.
Ngồi chờ lệnh vào thao trường.
Ngồi chờ lệnh vào thao trường.
Xạ thủ bắn tỉa ganh đua từng mi-li-mét
Xạ thủ bắn tỉa ganh đua từng mi-li-mét
Phần thi đánh giá kỹ năng cá nhân.
Phần thi đánh giá kỹ năng cá nhân.
Đường ngắm bắn đầy tự tin của xạ thủ.
Đường ngắm bắn đầy tự tin của xạ thủ.
Xạ thủ bắn tỉa ganh đua từng mi-li-mét
Bài bắn ở tư thế không thuận lợi với cự ly 200-500m.
Bài bắn ở tư thế không thuận lợi với cự ly 200-500m.
Bài thi cặp xạ thủ, tìm và tiêu diệt.
Bài thi cặp xạ thủ, tìm và tiêu diệt.
Bốc thăm số bia nhanh chóng về tuyến bắn.
Bốc thăm số bia nhanh chóng về tuyến bắn.
Xạ thủ bắn tỉa ganh đua từng mi-li-mét

Tuyến bắn trong nhà dã chiến có bàn ghế bắn, khoảng cách bia chuyên dụng ở cự ly 150-200m.

Tuyến bắn trong nhà dã chiến có bàn ghế bắn, khoảng cách bia chuyên dụng ở cự ly 150-200m.