Thư động viên Đội tuyển Thông tin liên lạc

Thư động viên Đội tuyển Thông tin liên lạc

Vững tin vượt gian khó

Vững tin vượt gian khó

Tự hào với sắc thắm cờ đỏ sao vàng

Tự hào với sắc thắm cờ đỏ sao vàng

Tôi cảm phục  sự đa tài, đa năng, toàn diện của bộ đội xe tăng

Tôi cảm phục sự đa tài, đa năng, toàn diện của bộ đội xe tăng

An error has occurred. Error: is currently unavailable.