Đội quân văn hóa Việt Nam đứng thứ 3 vòng bình chọn Video giới thiệu quốc gia tại Army Games 2022

Đội quân văn hóa Việt Nam đứng thứ 3 vòng bình chọn Video giới thiệu quốc gia tại Army Games 2022

Vinh dự và tự hào của những nghệ sĩ mặc áo lính

Vinh dự và tự hào của những nghệ sĩ mặc áo lính

Tôn vinh bản sắc văn hóa Việt Nam tại Army Games 2021

Tôn vinh bản sắc văn hóa Việt Nam tại Army Games 2021

Đội tuyển Văn hoá nghệ thuật của Quân đội nhân dân Lào sẵn sàng đua tài tại Army Games 2021

Đội tuyển Văn hoá nghệ thuật của Quân đội nhân dân Lào sẵn sàng đua tài tại Army Games 2021

Dấu ấn Quân đội nhân dân Việt Nam và văn hóa dân tộc tại Army Games

Dấu ấn Quân đội nhân dân Việt Nam và văn hóa dân tộc tại Army Games

go top