Các đội trưởng quán triệt nội dung yêu cầu trước mỗi bài tập.
Các đội trưởng quán triệt nội dung yêu cầu trước mỗi bài tập.
Vận động viên (VĐV) chuẩn bị trước khi vào bài tập.
Vận động viên (VĐV) chuẩn bị trước khi vào bài tập.
Vận động viên sẵn sàng vào bài tập tính giờ.
Vận động viên sẵn sàng vào bài tập tính giờ.
Mỗi bài VĐV sẽ phải hạ hàng chục mục tiêu với các cự ly, kích thước khác nhau.
Mỗi bài VĐV sẽ phải hạ hàng chục mục tiêu với các cự ly, kích thước khác nhau.
Tập chậm để bắn nhanh
VĐV phải vượt qua rất nhiều vật cản để tiếp cận mục tiêu.
VĐV phải vượt qua rất nhiều vật cản để tiếp cận mục tiêu.
Tập chậm để bắn nhanh
Tập chậm để bắn nhanh
Tập chậm để bắn nhanh
VĐV thực hiện bắn mục tiêu ở các tư thế khác nhau.
VĐV thực hiện bắn mục tiêu ở các tư thế khác nhau.
Các xạ thủ rèn luyện thể lực.
Các xạ thủ rèn luyện thể lực.
Tập chậm để bắn nhanh

Niềm vui sau khi hoàn thành tốt bài tập.

Niềm vui sau khi hoàn thành tốt bài tập.