Đội tuyển chuẩn bị thi đấu.
Đội tuyển chuẩn bị thi đấu.
Dập lửa.
Dập lửa.
Mở lối đi bị bịt kín.
Mở lối đi bị bịt kín.
Vượt qua lối mở.
Vượt qua lối mở.
Xem Đội tuyển Cứu hộ-cứu nạn “luyện bài”
Vượt dải chướng ngại vật đặc biệt.
Vượt dải chướng ngại vật đặc biệt.
Mang mặc đồ phòng hóa cá nhân.
Mang mặc đồ phòng hóa cá nhân.
Vượt qua vùng có chất độc hóa học.
Vượt qua vùng có chất độc hóa học.
Mang thiết bị cứu hộ trong hầm hẹp.
Mang thiết bị cứu hộ trong hầm hẹp.
Xử lý cửa bị khóa.
Xử lý cửa bị khóa.
Xử lý các vật cản đổ, sập.
Xử lý các vật cản đổ, sập.
Cấp cứu nạn nhân.
Cấp cứu nạn nhân.
Tháo trang bị phòng hóa cá nhân và chuẩn bị cho nội dung thi đấu tiếp theo.
Tháo trang bị phòng hóa cá nhân và chuẩn bị cho nội dung thi đấu tiếp theo.
Di chuyển vật nặng lên xe chuyên dụng.
Di chuyển vật nặng lên xe chuyên dụng.
Nội dung bắn súng ngắn của các vận động viên thi đấu.
Nội dung bắn súng ngắn của các vận động viên thi đấu.
Lấy đường ngắm chính xác trong phần thi bắn súng tính thời gian.
Lấy đường ngắm chính xác trong phần thi bắn súng tính thời gian.

Điều khiển phương tiện chuyên dụng qua địa hình dã chiến phức tạp.

Điều khiển phương tiện chuyên dụng qua địa hình dã chiến phức tạp.