Army Games 2022: Đội tuyển Xe tăng hoàn thành thi đấu bán kết

Army Games 2022: Đội tuyển Xe tăng hoàn thành thi đấu bán kết

Army Games 2022: Đội tuyển Xe tăng được động viên trước giờ thi đấu bán kết

Army Games 2022: Đội tuyển Xe tăng được động viên trước giờ thi đấu bán kết

Army Games 2022: Kết quả tạm tính của trận Bán kết 1 cuộc thi “Xe tăng hành tiến”

Army Games 2022: Kết quả tạm tính của trận Bán kết 1 cuộc thi “Xe tăng hành tiến”

Army Games 2022: Đội tuyển Xe tăng Việt Nam kết thúc thi đấu vòng bảng

Army Games 2022: Đội tuyển Xe tăng Việt Nam kết thúc thi đấu vòng bảng

Đội quân văn hóa Việt Nam đứng thứ 3 vòng bình chọn Video giới thiệu quốc gia tại Army Games 2022

Đội quân văn hóa Việt Nam đứng thứ 3 vòng bình chọn Video giới thiệu quốc gia tại Army Games 2022

An error has occurred. Error: is currently unavailable.
go top