Việt Nam sẵn sàng đón các đội

Việt Nam sẵn sàng đón các đội "Xạ thủ bắn tỉa" và "Vùng tai nạn" thi Army Games 2021

Bộ tư lệnh Thông tin liên lạc kiểm tra công tác huấn luyện của Đội tuyển tham dự Army Games

Bộ tư lệnh Thông tin liên lạc kiểm tra công tác huấn luyện của Đội tuyển tham dự Army Gamesphoto

Chuẩn bị các nội dung tuyên truyền Army Games tổ chức tại Việt Nam

Chuẩn bị các nội dung tuyên truyền Army Games tổ chức tại Việt Nam

Đội tuyển Pháo binh sẵn sàng cho Army Games 2021

Đội tuyển Pháo binh sẵn sàng cho Army Games 2021

go top