Đoàn Hải quân nhân dân Việt Nam xuất quân tham gia Army Games 2021

Đoàn Hải quân nhân dân Việt Nam xuất quân tham gia Army Games 2021 photo

Kiểm tra đội tuyển Cứu hộ, cứu nạn thao diễn

Kiểm tra đội tuyển Cứu hộ, cứu nạn thao diễn

Những điều thú vị về Hội thao Quân sự quốc tế Army Games

Những điều thú vị về Hội thao Quân sự quốc tế Army Games

go top